Çözüm Özeti

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. 1970 yılında kurulmuş olup, ağırlıklı olarak yüksek kaliteli proses ve depolama ekipmanlarının mühendisliği, üretimi ve inşası konusunda uzmanlaşmıştır. Tekfen İnşaat, dünya çapında altyapılara sahip olması nedeniyle yüksek miktarda BT donanımına sahiptir. Tekfen, yüksek donanım maliyetlerini düşürmek, tedarik için daha az zaman harcayarak proje tamamlama sürelerini kısaltmak ve felaket kurtarma hizmetleri gibi avantajlar için altyapılarını buluta taşımak istiyordu. LimonCloud Ekibi'nin yönlendirmeleri ile AWS Cloud'a geçişe başladılar. AWS'nin ve hizmetlerinin gücünü deneyimledikten sonra, AWS tarafından sağlanan diğer hizmetleri de deneyimlemek istediler. Bu makalede, müşterinin AWS altyapısına geçişte yaşadığı zorlukları ve sağladığı faydaları öğreneceksiniz.

Tekfen İnşaat Hakkında

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., 1956 yılında kurulmuş bir mühendislik şirketidir. İş yapış biçiminde küresel kalite standartlarına ödünsüz bağlılığı, şirketin altmış yılı aşkın bir süredir istikrarlı bir şekilde büyümesinin altını çizmiştir.

Tekfen Holding A.Ş.'nin bir iştiraki olan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya, Orta Asya ve Doğu-Orta Avrupa'da önemli başarılara imza atmış uluslararası bir marka olarak saygın bir yere sahiptir.

Problem Bildirimi

Tekfen'in farklı ülkelerde şantiyelerinin olmasının getirdiği zorluklarla birlikte, dünyanın dört bir yanına yayılmış BT donanımları da bulunmaktadır. Bu altyapılar kırsal bölgelerde olduğu için bu bölgelerdeki afetlerden etkilenmeye meyilliler. Sistemlerini kurdukları ilk dönemde kendi veri merkezleri ve yerel hosting firmaları ile çalışmışlardır.

Tekfen'in her şantiyesinin kendine ait bir BT altyapısı bulunmaktadır. Her yeni şantiye, sunucu ve ağ ekipmanı gibi BT bileşenlerinin satın alınmasını gerektirmektedir. Bu şekilde yapılandırılmış bir ortam, yönetimi çok zor bir iş haline getiriyordu. Buna bağlı olarak şirkete yapılacak bir BT yatırımı çok pahalıya mal olacak, izleme ve yönetim nedeniyle kaynakların uzun yıllar boyunca elde tutulması gerekecekti.

Tekfen, Bulut'a geçerek güvenilirliğini ve erişilebilirliğini artırmak istiyordu. Tekfen'in şantiyelerinden birinde ne zaman bir felaket yaşansa, tamir ve yeni bileşen satın alma maliyeti çok yüksek oluyordu. AWS'nin felaket kurtarma hizmeti olan AWS Elastic Disaster Recovery Service, Tekfen'in BT altyapısına olan güveninin artması ve buluta geçişi için mükemmel bir eşleşme oldu.

Tekfen, ortamlarının erişilebilirlik, esneklik ve güvenlik standartlarını karşıladığından emin olmak için LimonCloud ile iletişime geçti. Tanışma toplantılarının ardından LimonCloud, AWS Cloud'un hizmetlerini anlattı ve Tekfen'in sistemleri için taşıma ve felaket kurtarma süreci üzerinde çalışmaya başladı.

Managed Service Practice of Tekfen Construction

• Toplantılarda ortaya çıkan en önemli konular yüksek erişilebilirlik, esneklik, güvenlik ve iş sürekliliği olmuştur. Bu sınırlar doğrultusunda LimonCloud kendi tecrübeleri ve AWS'nin sunduğu en iyi uygulamalar ışığında mimari çizimler yapmış ve sunmuştur. Amazon Web Servisleri'nden faydalanmanın müşteri için en uygun aksiyon olacağı anlaşılmıştır.

• LimonCloud, Tekfen'in sistemlerini AWS'ye taşımaya başladı. Şantiyelerde konumlandırılmış şirket içi altyapılarında olası felaketler nedeniyle değerli veriler güvende değildi. Tekfen, sunucularını AWS üzerinde konumlandırarak maliyetlerini optimize etmek ve verilerini korumak istedi. Bu aynı zamanda kullanılabilirlik ve iş sürekliliği ihtiyaçlarına da yardımcı oldu.

• Sunucularını AWS Cloud'a taşımak, Tekfen'in sistemlerinin Uzaktan Yönetimini inanılmaz derecede kolaylaştırdı. Bu çözüm, lojistik ve bakım maliyetlerini büyük ölçüde azalttı ve yönetimin sunuculara minimum gecikmeyle erişmesini sağladı.

• LimonCloud, Elastic Disaster Recovery hizmeti için Frankfurt bölgesini seçti ve bina siteleri ile AWS arasında bağlantı sağlamak için genel ve özel alt ağlar hazırladı. Felaket kurtarma ortamı için kullanılan hizmetler; Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon S3 ve AWS Elastic Disaster Recovery'dir.

• LimonCloud, şantiyelerin üretim ortamı için şantiyelerden optimum uzaklığa sahip Bahreyn bölgesini seçti. Bu da altyapılar arasındaki en düşük gecikme süresini sağladı. AWS Transit Gateway kullanılarak Bahreyn ve Frankfurt bölgesi arasında bağlantı kuruldu. Bahreyn'de kullanımda olan hizmetler Amazon EC2, Amazon VPC, Amazon EBS ve Elastic Load Balancer'dır.

• Tekfen'in projeleri dünyanın dört bir yanına dağıldığı için bazı bölgelerde gerekli donanım ve altyapıyı bulamıyorlardı. LimonCloud, Tekfen'in sunucularını AWS omurgasını kullanarak dünyanın dört bir yanındaki bölgelere konumlandırdı ve her sunucuyu merkeze bağladı. AWS'in kendi ağ altyapısı düşük gecikme süresi, düşük paket kaybı ve yüksek genel ağ kalitesi sunmaktadır.

• Ayrıca LimonCloud, Tekfen'in RPA uygulaması için farklı Availability Zone'da çalışan AWS Fargate'i mimarinin merkezine konumlandırdı. AWS Fargate, EC2 instance'larını yapılandırma, yönetme ve ölçeklendirme ihtiyacını ortadan kaldıran Amazon ECS için bir Compute Engine'dir. Yüksek istek sayılarına göre Auto Scaling politikaları ile yatay büyüme hedeflenmektedir. Hedefe ulaşmak için uygulamaya gelen istekler Application Load Balancer üzerinden geçer.

Kurulum Sonrası Yönetilen Hizmetler Uygulaması

AWS Yönetilen Hizmet Sağlayıcı programını takip ederek, LimonCloud, Tekfen'in AWS bulut ortamını yönetmek için işbirliği yaparak uygunluk, güvenlik ve işletme verimliliğini sağladı.

24/7 İzleme ve Olay Tespiti
24/7 İzleme ve Olay Tespiti

LimonCloud, sorunları hızlı bir şekilde tespit etmek ve yanıtlamak için kapsamlı izleme ve uyarı sistemleri ayarladı. 24/7 operasyon ekibi, Tekfen'in altyapısının sorunsuz çalışmasını sağlar ve olayları etkili bir şekilde çözer. Alarm değerleri ihlal eden herhangi bir uyarı otomatik olarak bir Jira bildirimi açar ve sonrasında LimonCloud'un Çözüm Mimarı hızla harekete geçer.

Güvenlik ve Uygunluk
Güvenlik ve Uygunluk

Bulutta güvenlik paylaşılan bir sorumluluktur. LimonCloud, altyapının güvenliğini yönetir, kimlik ve erişim yönetimi, şifreleme ve uygunluk kontrolleri uygular. Tekfen, İnşaat endüstrisi düzenlemeleriyle uyumlu olarak kullanıcı erişim kontrolü ve veri sınıflandırma sorumluluğunu üstlenir.

Veri Yedekleme ve Felaket Kurtarma
Veri Yedekleme ve Felaket Kurtarma

Tekfen'in işlemleri inşaat sahaları gibi riskli ortamlarda gerçekleştiğinden, Felaket Kurtarma konusu onlar için çok önemlidir. LimonCloud, Tekfen'in veri kaybı ve sistem kesintilerine karşı korunmasını sağlamak için otomatik yedekleme ve felaket kurtarma yapıları oluşturdu. Tekfen İnşaat, hazırlıklarını doğrulamak için düzenli felaket kurtarma testleri gerçekleştirdi ve kurtarma hedeflerini (RTO ve RPO) tanımladı. Herhangi bir felaket durumunda, LimonCloud ekibi harekete geçer.

Maliyet Optimizasyonu, Raporlama ve Yönetim
Maliyet Optimizasyonu, Raporlama ve Yönetim

LimonCloud, sürekli olarak Tekfen'in bulut harcamalarını analiz ve optimize eder. LimonCloud, Tekfen'e optimize EC2 makineleri ve rezerve indirimleri önerir. Daha sonrasında bütçe kararlarını vermesi için Tekfen’i bilgilendirerek maliyet tasarrufu stratejilerini uygular.

Sonuçlar

AWS Yönetilen Hizmet Sağlayıcı programı aracılığıyla LimonCloud ile işbirliği yaparak, Tekfen İnşaat başarılı bir şekilde AWS buluta geçti ve önemli faydalar elde etti.

Faydalar

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda LimonCloud, teknik taraftaki tüm süreci yönetmiş ve AWS ekosisteminde ihtiyaç duyulan hizmetleri sağlamıştır. Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., AWS Cloud platformunun yüksek performansının bilincindedir.

• Bulut teknolojileri, Tekfen'in uygulamaları veya hizmetleri ihtiyaç duyduğunda ek depolama alanı, bilgi işlem gücü ve sanal kaynaklar aracılığıyla rakipsiz ölçeklenebilirlik sağlamaktadır. Tekfen, yalnızca ihtiyaç duyduğu kaynaklar için ödeme yaptığından, hızlı, kolay ve uygun maliyetli bir şekilde kaynaklarını büyütebilir veya küçültebilir.

• Müşterinin AWS Cloud mimarisine konumlandırılan AWS tarafından yönetilen hizmetler Tekfen çalışanlarının kendi iş yüklerine odaklanmasına imkan vermektedir. AWS Fargate, iş yüklerini çalıştıracak altyapıyı otomatik olarak yönetmektedir.

• Bulut kurtarma, Tekfen'in BT ortamının doğal afetlerden, siber saldırılardan, fidye yazılımlarından ve tüm dosyaları bir anda kullanılamaz hale getirebilecek diğer tehditlerden geri dönmesine yardımcı olur. Sadece iş yüklerini tekrar çevrimiçi hale getirmek için gereken süreyi en aza indirerek, bir sistem arızasının maliyetini doğrudan düşürür.

• BT maliyetlerinde azalma. Bulut bilişime geçiş, Tekfen'in BT sistemlerinin yönetim ve bakım maliyetlerini azaltmıştır.

• Test hizmetleri için yenilikçi ve yaratıcı teknolojiye erişim.

Daha Fazla Başarı Hikayesi

Gelin birlikte bir başarı hikayesi yaratalım! 🚀

Hadi Başlayalım

S Sport Plus Başarı Hikayeleri

S Sport Plus'ın veritabanını ve CI/CD sürecini iyileştirmek için Amazon Web Services'in yüksek Erişilebilir altyapı özelliğini kullandık.

Çalışmayı Görüntüle

Virasoft Başarı Hikayeleri

Virasoft'un ortamını Amazon İlişkisel Veritabanı Hizmetleri ile geliştirdik.

Çalışmayı Görüntüle

Panel Kırtasiye Başarı Hikayeleri

Panel Kırtasiye e-Ticaret Platformunda Yüksek Erişilebilir Depolama Çözümü

Çalışmayı Görüntüle